Månadssten för april är alla klara kristaller såsom bergkristall, vit topas och odlad kristall. Se våra smycken med dessa tre stenar nedan.