Den djup blå Safiren hjälper den som förstör sin hälsa eller är fast i ett beroende.