Den smaragd gröna Diopsid stenen är en mycket kreativ sten. Den stimulerar dig, gör dig mer skaparglad och hjälper dig nå dina mål. Den skärper också dina tankar, speciellt när det gäller matematiska eller analytiska problem eller uppgifter.