Larimar har förmågan att leda glädje och lycka in till ditt liv. Den öppnar upp hjärtat och gör det möjligt att återgå till ett mer naturligt tillstånd med ökad lekfullhet och glädje. Den lär dig känna igen dina negativa och skadliga känslor och låter dig byta ut dåliga mönster mot konstruktiva och produktiva. Larimar har också förmågan att ersätta oro och stress med harmoni och lugn.