Den svarta onyxen är en mycket kraftfull skyddssten då den effektivt stoppar all negativ energi både fysiska hot och verbala angrepp. Den låter dig ta kontrollen och bryter också negativa tankemönster och tar bort rädslor. Onyx vägleder och skyddar dig i alla former av strider och konflikter.