Den mörkblå Safiren skyddar dig mot olyckor och ohälsa samt naturkatastrofer såsom brand eller storm.